เมื่อจะช่วยปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร

การปฐมพยาบาลผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือควรต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทำให้ตนเองได้รับการบาดเจ็บด้วย หรือ ทำให้ผู้ต้องการช่วยเหลือบาดเจ็บมากไปกว่าเดิม เมื่อจะช่วยปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร 1.ตั้งสติ ประเมินสาเหตุและอาการบาดเจ็บของผู้ต้องการความช่วยเหลือ 2.ประเมินความปลอดภัย ของสถานที่เกิดเหตุ ว่า ปลอดภัยกับตัวเองและผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

เช่น อยู่ในห้องน้ำ ข้างกองไฟ หรือข้างถนน 3.ประเมินว่าสามารถช่วยเหลือ หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้หรือไม่ ซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บมากขึ้นหากทำไม่ถูกวิธี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth