อินเดียช่วยประชากร 271 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน

รายงานขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าอินเดียช่วยเหลือประชาชน 271 ล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนในช่วงเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ช่วงปี 2005-2006 ถึง 2015-2016 รายงานระบุว่า ค่าดัชนีวัดความยากจนหลายมิติหรือความยากจนในมิติอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงด้านเงินทอง ของอินเดียลดลงอย่างรวดเร็ว โดยวัดจากปัจจัยข้อบกพร่อง 10 ปัจจัย

อาทิ สินทรัพย์ เชื้อเพลิงก๊าซหุงต้ม การสุขาภิบาล และโภชนาการ ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถแก้ไขความยากจนหลายมิติให้แก่ประชากรจำนวนมหาศาล ทว่าร้อยละ 8.8 ของประชากรยังอาศัยอยู่ในความยากจนหลายมิติที่รุนแรง ส่วนประชากรร้อยละ 19.3 สุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญกับความยากจนหลายมิติ ทั้งยังมีชาวอินเดียอีก 373 ล้านคนที่ประสบปัญหาถูกกีดกันอย่างรุนแรงด้วย ค่าดัชนีวัดความยากจนหลายมิติ ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2010 โดยความริเริ่มเพื่อพัฒนามนุษย์และความยากจนแห่งอ๊อกฟอร์ด (OPHI) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทำหน้าที่ติดตามตัวชี้วัดการถูกกีดกัน 10 ด้านใน 101 ประเทศ อาทิ ด้านสุขภาพ การศึกษา และมาตรฐานการครองชีพ นอกจากนี้ยังติดตามความยากจนในแง่ของการถูกกีดกันจากผู้คนในชีวิตประจำวันอีกด้วย