ลงทุนในหุ้นทุนขนาดใหญ่

กองทุนตราสารทุนไทยไม่รวมกองทุน LTF และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อยู่ในเส้นทางที่ฟื้นตัวในไตรมาสที่สามโดยมีเงินทุนหมุนเวียน 8,874 พันล้านบาทไหลเข้ากองทุนหุ้นขนาดใหญ่และ 1,142 พันล้านบาทออกจากกองทุนขนาดกลางและขนาดเล็ก ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้มีเงินลงทุนสุทธิ 68.109 พันล้านบาทย้ายมาลงทุนในหุ้นทุนขนาดใหญ่

แม้ว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับปานกลางถึงร้อยละ 0.21 ในขณะที่เงินทุนไหลออกจากหุ้นขนาดเล็กถึงระดับกลาง ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 4.46% กองทุนตราสารทุนไทยไม่รวมกองทุน LTF และ RMFs ณ สิ้นเดือนกันยายนมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 2453% จาก 305.467 พันล้านบาทจากสิ้นปีที่แล้ว