ยาปฏิชีวนะมีความสำคัญมากขึ้น

เพื่อตรวจสอบว่ายาปฏิชีวนะใดรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างแม่นยำห้องปฏิบัติการวินิจฉัยที่มุ่งเน้นไปที่จุลชีววิทยาการตรวจทางจุลชีววิทยาที่แยกได้จากผู้ป่วย ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทนต่อโรคหลายชนิดยังคงเกิดขึ้นการทดสอบเหล่านี้เรียกว่าการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะมีความสำคัญมากขึ้น แพทย์ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเมื่อเลือกใช้ยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย

การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าด้านหนึ่งของการทดสอบเหล่านี้อาจสั้นและไม่เข้มงวดมากนัก เพื่อให้ได้ผลที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องนักวิจัยที่ดำเนินการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระดับชาติโดยใช้วิธีการที่ได้มาตรฐานรวมทั้งการใช้สิ่งมีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงหรือเชื้อโรคที่เพิ่มเข้าไปในการตรวจวิเคราะห์แต่ละครั้ง มีเชื้อโรคเป้าหมายและช่วงของเชื้อที่ได้รับอนุญาตหรือขอบเขตบนและล่างที่ยอมรับได้รอบ ๆ เชื้อโรคเป้าหมาย