ทช.เร่งขยายถนนรับการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา

กรมทางหลวงชนบทเดินหน้าสนับสนุนโลจิสติกส์ เสริมเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา เร่งขยายถนน 4 เลน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านนางาม อำเภออรัญประเทศ , โคกสูง , ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยขยายจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งโครงการนี้ก่อสร้างต่อเนื่องจากบริเวณที่ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 1+500 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 6+400 ระยะทางรวม 4.900 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 1+500 ถึง กม.ที่ 4+800 และ กม.ที่ 6+300 ถึง กม.ที่ 6+400 รวมระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ส่วนบริเวณ กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 6+300 ช่วงหน้านิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณปี 2563 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 136.5 ล้านบาท

นายพิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อก่อสร้างเสร็จจะสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยและกัมพูชา บริเวณด่านชายแดนรองรับเขตนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ช่วยลดปริมาณการจราจรที่แออัดของทางหลวงหมายเลข 33 เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสนับสนุนการท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนเกิดการจ้างงาน กระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.-สำนักข่าวไทย