ชวนปชช. ส่งแรงใจเชียร์เยาวชนไทย แข่งฝีมือแรงงานอาเซียน

ก.แรงงาน เตรียมนั่งแท่นเจ้าภาพจัดเเข่งขันฝีมือระดับอาเซียน ขอกำลังใจเชียร์เยาวชนไทยหวังคว้าชัยชนะ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในการจัด ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 2/2561ที่มีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้แทนสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมเพื่อให้กพร.ในฐานะเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมงานแข่งขันฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งบทสรุปของการประชุมทั้งสองครั้งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมงานแข่งขันฯ ซึ่งในที่ประชุมยังมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกับด้านพิธีการและการต้อนรับ จำนวน 4 คณะ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คณะ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนงานแข่งขันฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในช่วงของงานแข่งขันฯ ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,300 คน

“งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ จัดขึ้น ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 30ส.ค. 2561 แข่งขันระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 2 ก.ย.นี้ และมีพิธีปิดใน วันที่ 4 ก.ย.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังส่งผลให้ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในความสามารถทักษะฝีมือด้านช่าง สร้างแรงจูงใจให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต จึงขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน” นายสุทธิ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews